Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Türk Musikisi

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı kuruluşunu 1999 yılında Türk Musıkisi Bölümü ile yapmıştır. O tarihten bugüne konservatuvarımız gerek yetiştirdiği sanatçılarla, gerekse düzenlediği etkinliklerle kendi alanında haklı bir yere sahiptir.

Türk Musıkisi, dünya sanatı üzerinde seçkin bir yere sahiptir. Tek sesli müziğin, çoğu zaman şiirler bestelenerek, böylesine mistik ve estetiksel bir derinlikte sunulduğu başka bir benzeri yok gibidir. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk Milleti; her geçtiği bölgeye kendi müziksel özelliklerini bırakırken, bölgelerin kayda değer  müzik öğelerini  de kendi yüksek seviyedeki estetik anlayışı ile sentezleyerek bu zengin nitelikteki sanatı yaratmıştır.

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı olarak bizler de öncelikle bu değerli milli sanatımıza uygun, onu günümüze taşıyabilecek en iyi eğitim ve öğretimi yapabilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadromuzda bu sanata hizmet vermiş çok değerli üstad hocalarımızın yanı  sıra; idealist ve dananımlı genç hocalarımız da yer almaktadır. Milli müziklerimizin birleştiği ve yetenekli gençlere aktarıldığı Türk Musıkisi Bölümümüz, bu güzide sanatın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir misyon yüklenmektedir. Ayrıca; genlerimizde var olan bu köklü sanat, toplumumuzun ihtiyacı olan estetik ve insani değerlerimizi karşılaması göreviyle de, çağın ihtiyaçlarına göre  yeniliklenerek devam etmek zorundadır. İşte Konservatuvarımız, müziğimizin bünyesine uygun yenilikleri uygulamada var gücüyle çalışmak ve bunu hayata geçirmek azmindedir.

Öncelikle bu idealizmi benimsemiş sanatçılar ve öğretmenler yetiştirmek asli görevimizdir. Mezunlarımız çeşitli radyo- televizyon kurumlarında ve korolarda ses, saz sanatçısı, koro şefi, tonmayster, yapımcı ve idareci olabilirler. Lisansüstü çalışmalarını yaparak akademik kadrolarda yer alabilirler, formasyonlarını alarak orta öğretimde öğretmenlik yapabilirler ve özel dersler verebilirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  1999-2000
Puan Türü Özel Yetenek
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent Kampüs

2016-17 Eğitim Döneminde Üniversitemiz belirli dönemlerde yapılan Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci almıştır. Özel Yetenek Sınavı’na katılabilmek için ÖSYM’nin belirlemiş olduğu TYT puan türlerinin herhangi birinden 150 ve üstünde puan alma şartı yeterlidir.


Özel Yetenek sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Bölüm Başkanı Mesajı

Değerli öğrencilerimiz, 

Yaşadığımız coğrafyaya ait müzik geleneği, dünyanın en köklü en kadim müzik gelenekleri arasında yer almaktadır. Böylesine köklü bir müzik geleneğinin akademik boyutta tam olarak anlaşılıp icra edilebilmesi, yeni araştırma alanlarının yaratılabilmesi ve bu sayede yaşatılarak yeni kuşaklara aktarılabilmesi çok önemlidir. Siz değerli öğrenciler böyle gelenekli bir müziğin yolunu seçerek çok önemli bir misyon yüklenmiş oluyorsunuz. 

Biz Haliç Üniversitesi olarak Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği branşlarımızda, her biri duayen kabul edilen, Türkiye'nin ilk Türk müziği konservatuvarının kurucu kadrosunda da yer almış hocalarımız başta olmak üzere; kendi alanında uzmanlaşmış ve aktif olarak bölümümüzle ilgili iş olanaklarında faaliyeti olan akademik kadromuz ile sizlere bu köklü müziğin eğitimini sunmaktayız. 

Bu sayede yalnızca akademik eğitimle sınırlı kalmış olmayacaksınız. Akademik eğitimle birlikte sahada da faaliyet göstererek gelişiminizi her yönden tamamlama ve mezuniyetinizin sonrasında bu faaliyet sahalarında istihdam edilme şansını yakalayacaksınız. 

Mezunlarımız ülkenin dört bir yanındaki müzik topluluklarında görev alabilir, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarında öğretimlerine devam ederek akademisyen olabilir ya da çeşitli müzik kurumlarında öğretmen, eğitimci olarak kendilerine yer bulabilmektedirler. 

Sizleri de mezuniyetiniz sonrasında bu noktalarda görmek, Türk müziği geleneğinin yaşamasına ve aktarılmasına dair yapacağınız çalışmalarınızı izlemek bizleri onurlandıracaktır. 

Dr. Öğr. Üyesi Dilan Akıncı

Türk Musikisi Bölüm Başkanı