Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dr. Öğr. Üyesi Milad Salmani Hocamızın Kitabı Yayımlandı

03.08.2022

Konservatuar Müdürlüğü, Türk Musikisi Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Milad Salmani hocamızın yayına hazırladığı “Süheyl Ünver’in Irak Defteri: Bağdâd-nâme” çalışması Kubbealtı Neşriyat tarafından yayımlandı. XX. asır seyahatnâme örneklerinden olan bu eser, ünlü hekim, tıp tarihçisi ve resim sanatçısı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in 1952 yılında İbn-i Sina ihtifâli için Bağdat’a yaptığı yolculuğu ve Irak ile ilgili çizimlerini ve notlarını ihtivâ etmektedir.