Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dr. Öğr. Üyesi Milad Salmani Hocamızın Kitabı Yayımlandı

12.08.2022

Konservatuar Müdürlüğü Türk Musikisi Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Milad Salmani’nin yayına hazırladığı “Süheyl Ünver’in İran Defterleri 1: İran Seyahatnâmesi” adlı çalışması Kubbealtı Neşriyat tarafından yayımlandı. XX. asır seyahatnâme örneklerinden olan bu eser; ünlü hekim, tıp tarihçisi ve resim sanatçısı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in 1954 yılında İran hükümetinin resmî davetlisi olarak İbn-i Sina’nın bininci doğum yılı törenine katılmak üzere Tahran ve Hemedân’a yaptığı yolculukla ilgili çizimlerini ve notlarını ihtivâ etmektedir.