Haberler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Haliç Üniversitesi 2020 Türk Müziği Sempozyumunda Neler Konuşuldu?

21.12.2020

27.İstanbul Türk Müziği Festivali içinde programlanan, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı ve MÜZDAK işbirliği ile hazırlanan, Covid-19 (pandemi) nedeniyle ertelenen; “GEÇMİŞ UYGULAMALAR IŞIĞINDA, TÜRK MÜZİĞİ’NİN;2023/73 YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde, çevrimiçi düzenlenmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Göktan AY, Dr. Öğr. Üyesi Güldeniz EKMEN ve Prof. Dr. Melih BULU’nun açış konuşmalarından sonra oturumlara geçilmiştir.

Öğr.Gör. Ahmet ÖZHAN, Öğr.Gör. Melihat GÜLSES, Öğr.Gör. İhsan ÖZER birer eserle açışa renk katmışlardır.

Bildiri sunan Akademisyenler;

Dr. Öğr. Üyesi Güldeniz EKMEN -  “Besteci, Yeni Eserler Yaratmada Nasıl Bir Yol İzlemeli”

Prof. Mutlu TORUN - “Türk Müziği’nde Görerek Düşünme (Müzik Eğitiminde Gözlem)”                

Prof. Dr. Ruhi AYANGİL - “Türk Makam Müziği Eğitiminde Yöntem Sorunları ve Çözüm Önermeleri”

Prof. Dr. Süleyman TARMAN - "Müzik Eğitimi Kurumlarımızın Sorunları ve 2023 hedefleri için; Müzik Öğretmenliği Lisans ve Lisansüstü Programları Bir Model Önerisi"

Doç.Dr.Recep USLU - “Geleceği  Aydınlatan Yeni  Sistemci Bir  Edvar: Marifet-i Musiki (H Hüsnü no 618)”

Öğr.Gökçe GÜNEYGÜL - “Devlet Eğitim Politikalarında Yer Bulan 1924 John Dewey Raporu Sonuçlarının, Türk Müzik Politikasına Uyarlanması”

Dr.Hümeyra TÜREDİ - “Güzel Sanatlar Liselerinde, Sanat’ın;  İngilizce Öğrenilmesine Katkısı  Projesi…”

Öğr. Gör. Vural YILDIRIM - “Yeni Yol Haritası Bizi Gelenekten Koparır mı?”

Sait DURGUN - “Oktavda 60 Koma ve 60 Frekans (Ses)”

Dr.Öğr.Üyesi Ercan KILKIL - “Yükseköğretim Seviyesindeki  Müzik Eğitimi’ne, 2023 Hedeflenerek Nasıl Bakılmalı?”

Kaan ÇAĞLAYANGÖL - “Dinleme Araçlarının Değişiminin, Müziğin Geleceğine  Etkileri”

Öğr. Hicran TEMUR - Prof.Dr.Süleyman TARMAN - “Türk Sanat Müziği Korolar Festivali’nin, Müziğin Yaygınlaşmasına Etkisi!”

Doç.Dr. Mihalis (Michael) KUYUCU - “Türkiye’deki Müzik Yorumcularının; Pazarlama Mecrası Olarak Instagram Kullanmasının, Müziğin Geleceğine Etkisi”

San.Öğr.Gör.Dr. Kadir VERİM - “Kemane Öğretimi İçin Yayımlanmış Metotların Değerlendirilmesi ve Gelecekte Bu Konuda İzlenmesi gereken Yol”

Öğr. Üyesi Yusuf BENLİ - “Geleceğin Bağlama Eğitimi’nde; Tını Estetiği ve Sanatsal İletişimin Önemi”

Kapanış Oturumunu Dr.Öğr.Üyesi Güldeniz EKMEN, Dr.Öğr.Üyesi Göktan AY ve Prof. Mutlu TORUN birlikte yapmışlardır.

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih BULU, sempozyum bildiri kitabının kısa süre içinde basılacağını ve ilgililere ulaştırılacağını, çalışmaların devam ettirileceğini söyledi…

Bildiriler ve sorularda şu konular tartışıldı;

Günümüzde sayıları hızla artan Müzik Eğitimi Kurumları ve Konservatuvarlar, üzerine düşen görevi yapıyorlar mı?

Müzik Eğitimi Kurumlarımız, 2023 hedefleri için; Müzik Öğretmenliği Lisans ve Lisansüstü Programlarını  revize ediyor mu?

MEB Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Eğitim Programları yeterli mi?

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümleri, müziğin sorunlarına çözüm olabiliyor mu?

Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği/Eğitimi ABD’lerin eğitim  programları, ülke gerçeklerini yansıtıyor mu?

Çeşitli kuruluşlarla yapılan Müzik Projeleri ve Sempozyumlar ’da sunulan bildiriler uygulamada yer buluyor mu?

Müzik  Terminoloji’ sinde birleşme ne zaman olacak?

Müzik; üniversitelerde kendini sanat ve bilim dalı olarak kabul ettirebildi mi?

Müzik Akademisyenleri, sorunları çözmek için elini taşın altına koyuyor mu?

Dijitalleşme, Türk Müziği’ne  olumsuzluk mu getirecek?

Besteci, Yeni Eserler Yaratmada Nasıl Bir Yol İzlemeli…

Müzikte; felsefe, estetik ve tını önemli mi?

Türk müziğinin geleceğini sorgulamak için, ses sisteminden mi başlamak lazım?

Müzikte uygulama mı, teori mi, uygulama-teori mi geçerlidir?

Kaynak: https://www.enpolitik.com/2020turk-muzigi-sempozyumunda-neler-konusuldu-makale,4527.html