Konservatuvar Hakkında

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Tanıtım

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel konservatuvarı olarak 1999-2000 eğitim öğretim yılında Türk Musikisi Bölümü ekseninde kurulmuştur. Konservatuvarımızın kuruluşuna TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı ve koro şeflerinden merhum Nusret ERSÖZ öncülük etmiştir. 2001 yılında İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistlerinden Dr. Öğr. Üyesi Çetin KÖRÜKÇÜ ilk müdür olarak göreve başlamıştır. Yirmi yılı aşkın bu sürede Türk Musikisi Bölümü’nde Türkiye’nin önde gelen sanatçalarından merhum Prof. Dr. Alâeddin YAVAŞÇA, Prof. Mutlu TORUN, Prof. Erol DERAN, Sadun AKSÜT, Yücel PAŞMAKÇI, Mehmet ERENLER, Ahmet ÖZHAN, Melihat GÜLSES, Serap Mutlu AKBULUT ve Münip UTANDI gibi isimler eğitimci olarak yer almışlardır.

Konservaturarımızda 2001-2002 eğitim öğretim yılında Müşfik KENTER başkanlığında Tiyatro bölümümüz kurulmuştur. Tiyatro bölümüzüde kuruluşundan beri Sönmez ATASOY, Zekai MÜFTÜOĞLU, Kadriye KENTER, Atilla ŞENDİL, Murat KARASU, Şükrü TÜREN, Celal Kadri KINOĞLU, Saydam YENİAY, Hasan ŞAHİNTÜRK ve Oğuz ARICI gibi ülkemizin tanınmış sanatçıları eğitim vermişlerdir.

Opera bölümümüz 2007-2008 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Opera bölümümüz kurulduğundan bu yana Prof. Saim AKÇIL, Prof. Leyla Pınar TANSEVER ve Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Suat ARIKAN ve birçok değerli isim eğitim kadrosunda yer almışlardır.

2021-2022 eğitim öğretim senesi itibariyle devletin her türlü sanat ve kültür kademesinde icracı ve bürokrat olarak görev yapmış Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yapmış Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ konservatuvarımızın yeni müdürü olarak atanmıştır.

“Haliç Üniversitesi Konservatuvarı olarak misyonumuzu köklü kültür ve sanat geçmişimizden beslenip esinlenerek sanatımızı yarının sanatçıları olan gençlerimizi yetiştirmek olarak belirledik.”