Konservatuvar Hakkında

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Vizyon & Misyon

Vizyon

Sanatın barındırdığı yapıcı ve tamamlayıcı etkinliğin önemini kavramış, özgün, farklı çözümlere sahip, sahne performansı gelişmiş, sosyal olarak topluma duyarlı ve bilinç sahibi, güncel sahne kültürünü ve eğilimlerini daima takip içerisinde olan, uluslararası alanda yerini benimsetmiş, topluma fayda sağlamayı kendine görev bilinci içerisinde vazife edinmiş, disiplinler arası düşüncelere sahip bireylerin yetiştirilmesini ve topluma kazandırılmasını sağlamaktır.

Misyon

Disiplinler arası ve çağdaş bir yaklaşım ile uluslar arası standartlarda eğitim verir. Bölüm öğrencilerinin profesyonel tiyatro sanatçısı ve bilgi becerileri edinmelerini; mesleki alanda yenilik, estetik, teknik açıdan yetkinlik; sosyal, kültürel, etik ve çevresel konularda, farkındalık ile donanımlı olmalarını amaçlar. Beden, ses, duyu ve hisleri organik bütünlük içerisinde tasarlayarak itkiye dayalı olarak hayata geçirilebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.