Müdür Slider

Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Müdür

1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitede Tıbbî Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Mikrobiyoloji doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda Türk Din Mûsikîsi doktorası yaptı. 2014 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından yapılan doçentlik sınavını ‘‘Güzel Sanatlar Temel Alanı – Müzik (Türk Müziği Yorumculuk) Alanından geçerek Doçentlik unvânını aldı. 2018 yılında sertifikasyon programını tamamlayarak Müzikterapi Uygulamaları Uzmanı olmaya hak kazandı.

2021 yılında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne Profesör olarak atandı. 2022 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarına Profesör olarak atandı.

Sanatsal kariyerinde ise; 1991 yılında Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na ney ve tanbur sanatçısı olarak atandı. 2004 yılında aynı koronun şefliğine getirildi. 2007 yılında kurucusu olduğu İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Sanat Yönetmeni olarak atandı. Yurt içinde toplulukla katıldığı konserlerin yanı sıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı. Değişik topluluklarla ve ferdî olarak Avrupa’nın bütün ülkeleri, Kuzey Afrika Ülkeleri, A.B.D., Kanada, Japonya, G. Kore, Çin, Hong-Kong, Suudî Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Tayvan, Malezya, Azerbaycan, Tataristan, Ermenistan, Avustralya ve Rusya’da konserler, ney ve tanbur seminerleri verdi. 1998’de Samsun ilinde Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan değerlendirmede “Yılın Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı.

Sanat Yönetmeni, Solist, Ney ve Tanbur icracısı olarak yetmiş (70) kadar prodüksüyonda (CD, Plâk, kitap) imzası blunmaktadır (Gençlik Hülyâları, Buhûrizâde Mustafa Efendi (Itrî), Bin Yılın Mirâsı Türk Müziği, Aynı Telden Ayrı Dilden, Vefâtının 100. Yılı Anısına Tanbûri Cemil Bey vb.).

Pek çok dergide yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Farklı üniversitelerin Konservatuvarlarının ilgili bölümlerinde 2012 -2019 yılları arasında lisans ve lisansüstü dersleri verdi.   2012 – 2021 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yapmış olup aynı zamanda İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini de yürüttü. Bakanlıkta görev yaptığı dönemde Genç Güncel Sanat, Devlet Resim ve Heykel, Afiş Tasarım, Devlet Türk Sanatları, Devlet Fotoğraf, Genç Sazendeler ve Beste Yarışmaları’nın jüri üyeliklerinde bulundu.

2018 yılında seçildiği Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyeliği hâlen devam etmektedir. Bilim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Müzik ve Sahne Sanatları Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlığını da yürütmektedir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın süreli yayınlarından olan Erdem Dergisi yayın kurulu üyeliği bulunmaktadır.