Müdürlük Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Müdürün Mesajı

   Atalarımız, tarih sahnesinde var oluşundan bu yana üretip şekillendirdiği, medeniyetler inşâ eden kültür ve sanatı ile dünyaya eşsiz katkılar sunmuş; tıp ve mimaride, dil ve edebiyatta, müzik ve felsefede, velhâsıl düşünce ve yaşayışta emsalsiz bir disiplin vücuda getirmişlerdir. Bu sayede sonsuz bir mayalanma ve dönüşüm içerisinde; çağları aşan, insanlığı kucaklayan bir düşünce ve yaşam biçimi bu topraklarda var olabilmiştir.

   Yedi iklim dört bucakta; ilim, irfan, fen, sanat ve felsefe ile hükümrân olan atalarımızın genetik kodlarıyla bizlere sirâyet eden, günümüzde de izdüşümlerini gururla seyrettiğimiz, birden fazla meziyeti aynı bünyede toplayabilen insanları görmekteyiz. Tıp, astronomi, mühendislik, görsel sanatlar, müzik ve sahne sanatları gibi uğraşları bir arada yürüten başarılı şahsiyetler içimizde her daim mevcut olmuştur. O halde diyebiliriz ki; insan bünyesi buna ziyadesiyle müsaittir. Bizlere düşen, hayatımızın her döneminde, yaşadığımız bir tek gün içerisinde bahşedilen zamanı disiplinli bir şekilde ve “iyi” kullanabilmektir. Bu da aileden, önce anne ve babadan, sonra öğretmenden ve nihayetinde akademik ve bilimsel formasyon vesilesiyle üniversitelerimizden alınan eğitim ile gerçekleşir.

   Geleceğe bakan gençlere, zamanı iyi kullanma disiplini ve prensipli kullanma sanatı gibi yetilerle harmanlanan azim ve kararlılığın, birçok hedefi başarmak için gerekli gücü sunacağını söylemek isterim. Unutulmamalıdır ki; herkese eşit olarak sunulan, ancak geri kazanılamayacak tek servet, “zaman”dır.

   Bu hislerle, sizleri ülkemizin öncü ilim ve irfan yuvalarından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı çatısı altında sevgi ile selamlıyor; ülkemizin refah ve mutluluğuna birlikte katkı sunmak üzere sizleri birlikte el ele çalışmaya ve üretmeye davet ediyorum. Birer parlak cevher olan inancınız, pırıl pırıl dimağınız ve vatan sevgisi ile dolu, tertemiz, eşsiz ruhunuz en kutsal emanetimizdir.

   Sevgiyle, emek ve inançla nice başarılı dolu günlere…

Prof. Dr. Murat Sâlim TOKAÇ

Konservatuvar Müdürü